VAIZDŲ AUTENTIŠKUMO NUSTATYMO, KLASTOJIMO APTIKIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA

Tobulėjant vaizdo fiksavimo ir tyrimų technologijoms, skaitmeniniai vaizdai yra vienas pagrindinių šaltinių tyrimams atlikti, siekiant išaiškinti nusikalstamas veikas bei pateikiant nenuginčijamus įrodymus. Šiuolaikiniai vaizdai, tai didžiuliai informacijos šaltiniai, kurių vizualinė ir metaduomenų analizė leidžia aptikti vaizdo elementų modifikavimo bei klastojimo pažymius, nustatyti pačio vaizdo ar jo šaltinio patikimumą. Kasdieną į socialinių tinklų platformas įkeliami didžiuliai kiekiai skaitmeninių vaizdų (fotografijų). Tyrėjai dažnai susiduria su užduotimis nustatyti asmenis, paskelbusius tam tikras nuotraukas internete. Tokiais atvejais yra labai svarbu šiuolaikiniuose tyrimuose naudoti tinkamas ir patikimas priemones, galinčias padėti susieti atitinkamas skaitmenines nuotraukas su konkrečiais vaizdo fiksavimo įrenginiais, o taip pat ir su konkrečių vaizdo fiksavimo įrenginių turėtojais.

Teisėsaugos institucijoms skirta vaizdų autentiškumo nustatymo, klastojimų aptikimo programinė įranga, leidžia nustatyti skaitmeninių vaizdų, skaitmeninių fotografijų apdorojimo požymius, nustatyti koreguotas ar suklastotas sritis skaitmeniniame vaizde.

Kriminalistiniai vaizdo tyrimai remiasi prielaida, kad bet koks vaizdo apdorojimo procesas, palieka tam tikrus skiriamuosius pėdsakus vaizde. Šie pėdsakai gali būti nustatomi atkuriant vaizdo apdorojimo, vaizdo koregavimo ciklą. Taip pat atpažįstant vaizdo fiksavimo įrenginį bei atkuriant aktualias vaizdo sritis, kurios galėjo būti pakeistos, koreguotos ar jose klastojami vaizdo elementai.

Programinės įrangos dėka, galima lengvai pasirinkti atitinkamus algoritmus, priemones ir atlikti skaitmeninių vaizdų tyrimus, dažniausiai naudojamais formatais (JPEG, HEIF, PNG, TIFF, BMP, kt.).

Pagrindinės savybės:

  • vaizdų, dokumentų autentiškumo nustatymas
  • suklastotų, koreguotų, pakeistų vaizdo sričių aptikimas
  • įrangos, kuria buvo gauti skaitmeniniai vaizdai, nustatymas

Naudojamos priemonės ir algoritmai leidžia atlikti išsamią vaizdo ekspertinę analizę, parengti analitinius rezultatus aiškinančią ataskaitą, remiantis moksliniu pagrindimu.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOTOJŲ MOKYMAI

Mokymų kursas skirtas skaitmeninių vaizdų tyrėjams, programinės įrangos naudotojams, turintiems vidutinę arba didelę patirtį.  Mokymų metu programinės įrangos naudotojai (skaitmeninių vaizdų tyrėjai) mokomi atlikti skaitmeninio vaizdo autentiškumo nustatymo, vaizdo sričių modifikavimo, klastojimo aptikimo metodų, kurių rezultatai gali būti pateikti kaip įrodymas teisminiame procese.

Mokymų kursas apima teorinius bei praktinius skaitmeninių vaizdų autentiškumo nustatymo, tyrimo aspektus.

Mes teikiame techninę pagalbą, konsultuojame programinės įrangos naudojimo, diegimo klausimais vietoje ar nuotoliniu būdu.

Susisiekite jei pageidaujate detalesnės  informacijos